Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Gezegenimize, toplumumuza ve müşterilerimize karşı sorumlu bir kurum olarak tüm faaliyetlerimizde çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

Kaynakların etkin kullanımı, çevreye saygı, atık yönetimi ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasını kapsayan çevre yaklaşımımız, çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize yönelik çevre bilincini güçlendiren eğitim faaliyetleriyle desteklenmektedir.

Eralp, çevre performansını yasa ve yönetmeliklerin belirlediği kurallara tam olarak uymanın ötesinde, sektöre örnek olacak uygulamalarla yönetmektedir. Eralp Kimya Çevre Yönetim Sistemi Politikası sayesinde hizmet ve faaliyetlerimizi etkin bir şekilde uyguluyor, gözden geçirerek sürekli iyileştiriyoruz.

 

Su Yönetimi

Yaşam için en temel kaynaklardan biri olan suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması, verimli kullanılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması tüm dünya için önemlidir.

Su operasyonlarımız; Sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından biri olan kaynak çeşitliliği, verimli üretim, verimli tüketim ve alıcı ortama deşarj edilen atık suyun karakteri konularını da kapsayan bütünsel bir çerçevede yönetilmektedir.

Eralp olarak üretim süreçlerimizde kullanılan su miktarını minimuma indirmek ve suyu kalite standartlarımıza uygun olarak yeniden kullanmak için özel mühendislik çözümleri uyguluyor ve su tüketimimizi istikrarlı bir şekilde azaltıyoruz.

ATIK YÖNETİMİ

Dünyaya, çevreye ve insana saygılı üretim prensibimizin bir uzantısı olarak atıkları kaynağında azaltmaya, ayrıştırmaya, depolamaya, bertaraf etmeye ve mümkün olduğunca geri dönüşüme odaklanıyoruz. Azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıkları, çevre mevzuatına uygun olarak, insan ve çevre sağlığını dikkate alarak bertaraf ediyoruz. Toprak ve su sağlığı açısından sızıntı ve dökülmelerin önlenmesi için tüm tesislerimizde gerekli tedbirleri uyguluyoruz. “Çevre Yönetim Sistemimiz” kapsamında ilgili tüm çalışanlarımıza atık yönetimi konusunda eğitimler veriyoruz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Tüm faaliyetlerimizi dünya kaynaklarına, çevreye ve tüketicilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yürütüyoruz. Sürecimize göre operasyonlarımızın devamlılığı için kesintisiz enerji tedariği kadar enerjinin verimli kullanımı da önemlidir. Bu anlamda kendi üretim ekipmanlarımız ve süreçlerimizde özellikle enerji verimliliği konusunda özel çalışmalar yürütüyoruz.
Sistematik enerji yönetimi ile tedarik, verimlilik, iklim değişikliği ve buna bağlı diğer çevresel etkiler bir arada yönetilmektedir. İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediği günümüzde, bu konunun iş dünyasına yansıması, şirketleri doğrudan etkileyen süreçleri de beraberinde getiriyor. Eralp Kimya, iklim değişikliğini getirdiği riskler ve fırsatlar çerçevesinde değerlendirmekte ve yasal uygulamalarla faaliyetlerini sürdürmektedir.